DNA laboratoř

DNA laboratoř


kliniky dětské neurologieNijmegen breakage syndrome (NBS)

Nijmegen breakage syndrome, známý také jako syndrom Seemanové, je vzácné autosomálně recesivní onemocnění, charakterizované růstovým opožděním, vrozenou mikrocefalií, imunodeficiencí, hraničním psychomotorickým vývojem a velkým sklonem k lymforetikulárním malignitám. Toto vrozené onemocnění způsobuje chromosomální instabilitu vlivem poruchy opravných mechanizmů DNA a často vede ke vzniku malignit. Většina pacientů s Nijmegen breakage syndromem jsou slovanského původu. Pacienti slovanského původu s NBS nesou homozygotní 5 nukleotidovou deleci (657del5) v genu NBN, která pochází od vzdáleného společného prapředka. Proto se této mutaci také říká “slovanská mutace“. Mikrocefalie je přítomná u všech pacientů s NBS syndromem. Frekvence NBS heterozygotů v České republice je 1:130-158, z čehož vychází frekvence homozygotů 1:67600-1:99900. Porodnost je v České republice 90 000, tudíž se každý rok narodí jedno dítě postižené NBS syndromem. Včasná diagnóza je zásadní pro odpovídající preventivní péči a terapii. U pacientů s NBS je třeba se důsledně chránit před ionizujícím zářením (RTG zářením a dalšími mutageny). V případě rozvoje malignity, což je u pacientů s NBS bohužel velice pravděpodobné, je třeba léčit sníženou dávkou chemoterapie a vyvarovat se použití radiomimetických cytostatik.

 

Vyšetřované geny:

 

  • NBN (657del5, R215W)

     

    Použité metody:

     

  • Fragmentační analýza na mutaci 657del5.
  • Sekvenování exonu 6 pro mutaci R215W.